Proizvodi od kamena

Blokovi, gaterirane ploče, gotovi proizvodi za: Fasade, Podove, zidove, gazišta, klupčice, masivne elemente, Kocke, Bunje, Složene proizvode

Blokovi od kamena i gaterirene ploče

proizvodi od kamena - blokovi
shadow
Kameni blokovi
Detaljnije
proizvodi od kamena - ploče
shadow
Gaterirane ploče
Detaljnije

U našim pogonima za obradu kamena SPREGA KAMEN u Planom i u pilani KAVADUR u Donjem Humcu, kamen prerađujemo u:
Blokove
Gaterirane ploče – samo u pogonu za obradu kamena Sprega Kamen
Gotove proizvode za: Fasade, Podove, zidove, gazišta, klupčice, masivne elemente, Kocke, Bunje, Složene proizvode

Gotovi proizvodi od kamena

Proizvodi od kamena, dugoročno gledano su cjenovno prihvatljivi. Prirodan kamen za razliku od keramičkih pločica ima dulji vijek trajanja otporniji je na atmosferalije i njegovo održavanje iziskuje minimalan trošak vremena i novca.

Prirodan kamen je odličan izolator, čijom ugradnjom troškove uporabe klima uređaja i grijanja svodi na minimum. Kamen je također i dobar zvučni izloator jer dodatnom ugradnjom dobrih prozora i vrata, možete zaboraviti na buku.
Jako važna karakteristika prirodnog makena je da je otporan na vatru.

Proizvodi od kamena koji se koriste u građevinarstvu i arhitekturi su ekološki prihvatljivi jer ne zahtijevaju dodatno održavanje kemikalijama ili premazima, a traje godinama.

proizvodi od kamena - kamen za interijere
shadow

Kamen za interijere

Detaljnije
proizvodi od kamena
shadow

Kamen za javne površine

Detaljnije
proizvodi od kamena
shadow

Kamen za bazene

Detaljnije
proizvodi od kamena
shadow

Stepeništa

Detaljnije
proizvodi od kamena
shadow

Podovi

Detaljnije
proizvodi od kamena
shadow

Kamen za fasade

Detaljnije